Rum - definicja
Rum Edukacja,  Rum ogólnie

Rum – definicja

17 kwietnia podpisano (wejdzie w życie za niedługo) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego zmieniające rozporządzenie nr 110 z 2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych. Nas oczywiście najbardziej interesuje rum.

Jest jedna istotna nowość. Wprowadzono górną granicę obecności produktów słodzących w rumie na poziomie 20 gr na litr (co jednocześnie budzi moją ciekawość odnośnie reakcji producentów rumu, którzy tą wartość przekraczają, czy spowoduje to obniżenie zawartości substancji słodzących, czy zdecydują się na zmiany w nazewnictwie?).

Jest również obecne w dalszym ciągu określenie i ochrona terminu „rolniczy” – „Agricole”, jako właściwego dla regionu zamorskiego Francji (chodzi głównie o Martynikę i Gwadelupę) i Madery.

Definicja rumu

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, Rum to:

a) Rum jest napojem spirytusowym wytwarzanym wyłącznie w drodze destylacji produktu otrzymanego poprzez fermentację alkoholową melasy lub syropu wytwarzanego w procesie produkcji cukru trzcinowego lub z samego soku z trzciny cukrowej, destylowany do poniżej 96% obj. celem nadania destylatowi dostrzegalnych specyficznych organoleptycznych właściwości rumu.
b) Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w rumie wynosi 37,5 %.
c) Nie zawiera dodatku alkoholu, rozcieńczonego lub nie.
d) Rum nie jest aromatyzowany.
e) Rum, w celu dostosowania barwy, może zawierać wyłącznie dodatek karmelu.
f) Rum można dosładzać w celu dopełnienia ostatecznego smaku. Produkt końcowy nie może jednak zawierać więcej niż 20 gramów produktów słodzących na litr, wyrażonych jako cukier inwertowany.
g) W przypadku oznaczeń geograficznych zarejestrowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nazwę prawną rum można uzupełnić:

(i) określeniem „traditionnel” lub „tradicional”, pod warunkiem że dany rum:

– został wytworzony w drodze destylacji do poniżej 90% obj., po fermentacji alkoholowej surowców do wytwarzania alkoholu pochodzących wyłącznie z miejsca, w którym alkohol jest produkowany, oraz

– jego zawartość substancji lotnych jest równa lub większa niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100% obj. oraz

–nie jest dosładzany;

(ii) określeniem „rolniczy”, pod warunkiem że dany rum spełnia wymogi określone w ppkt (i) i został wytworzony wyłącznie w drodze destylacji po fermentacji alkoholowej soku z trzciny cukrowej.

Rum - definicja
Oznaczenie na butelce rumu – Agricole (PL – rolniczy) na butelce rumu z Martyniki

Określenie „rolniczy” może być stosowane wyłącznie w przypadku oznaczenia geograficznego francuskiego departamentu zamorskiego lub autonomicznego regionu Madery.

Niniejsza litera pozostaje bez uszczerbku dla stosowania określenia „rolniczy”, „traditionnel” lub „tradicional” w odniesieniu do każdego produktu nieobjętego niniejszą kategorią, zgodnie z ich własnymi szczególnymi kryteriami.

Link do pełnego, polskiego tekstu rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *